Pravilnik o kataloškom poručivanju proizvoda

 • Mesto isporuke poručene robe se mora nalaziti na teritoriji Republike Srbije.
 • Dostava nije ograničena iznosom ili količinom.
 • Prodavac je obavezan da isporuči robu koja je specificirana u profakturi po kojoj je Kupac izvršio uplatu ,a Kupac da uplati iznos na način na koji je dogovoreno.
 • Kupac ima obavezu da Prodavcu dostavi tačne podatke za profakturu i isporuku robe (Ime i prezime, JMBG, puna adresa boravišta, veličina i model artikla)
 • Prodavac ima obavezu da po prijemu potrebnih podataka od Kupca pripremi profakturu za plaćanje, koja predstavlja pisani akt kojim se definiše roba i cena konkretne kupoprodaje, kao i instrukcije za uplatu.
 • Prodavac je dužan da se stara da roba u najkraćem roku bude dostavljena Kupcu, a u slučaju nemogućnosti otposlanja robe dužan je da Kupca obavesti u roku ne dužem od sedam dana računajući od dana porudžbine.
 • Đak d.o.o. garantuje kvalitet, originalnost robe koju isporučuje.
 • U slučaju da Kupac izvrši uplatu iznosa koji je manji od iznosa na koji je glasila profaktura, smatraće se da je kupoprodaja nije zaključena.
 • U slučaju da Kupac odustane od kupovine ,a novac je već uplaćen dužan je da podnese zahtev za povraćaj novca uz kopiju lične karte ili pasoša.
 • Prilikom preuzimanja robe Kupac je dužan da proveri kvalitet dostavljene robe.
 • Prilikom preuzimanja paketa Kupac u prisustvu kurira ili poštara vizuelno proverava paket.
 • Ukoliko na paketu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u prisustvu službenog lica. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, zahteva da se napravi zapisnik o reklamaciji.
 • U slučaju oštećenja paketa, dostavna služba nadoknađuje nastale troškove.
 • Zamena proizvoda može se izvršiti u roku od 15 dana od dana dostave na kućnu adresu uz račun i originalno pakovanje proizvoda. Troškove ovakvog povraćaja snosi Kupac.
 • Garancija i povraćaj se ne mogu izvršiti sa proizvodima oštećenim usled neodgovarajuće upotrebe.
 • Rok za postupanje po reklamaciji iznosi 15 dana od dana prijema reklamacije, a u roku od 8 dana trgovac će odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju sa izjašnjenjem o zahtevu potrošača.
 • Po propuštanju roka za reklamaciju Kupcu na raspolaganju stoje parnična sredstva predviđena zakonom.
 • Svi podaci o Kupcu smatraju se poverljivim i ne mogu se ustupati drugim licima ukoliko bi takvo ustupanje štetilo moralnim kao i normama javnog poretka.
Radno vreme Call Centra:
Radnim danima: 09-16h
Subotom: 09-15h

Kontakt:

Đak zadržava pravo promjena cijena bez prethodne najave! Podaci su informativnog karaktera i podložni su izmjenama. Svi prikazani artikli su dio naše ponude, ali ne podrazumijeva da su dostupni u svakom trenutku. Na žalost, ne možemo garantovati da su opisi proizvoda, prikazi fotografija i informacije bez greške.