Podaci o trgovcu

  • Naziv: ĐAK D.O.O. BIJELJINA

  • Adresa: Komitska BB, 76300 Bijeljina

  • Delatnost i šifra delatnosti: 47.91 Trgovina preko pošte ili interneta

  • JIB: 4403662610005

  • PIB: 403662610005

  • Web adresa:  www.djaksport.ba

  • Kontakt telefon: 055/490-170

  • Kontakt e-mail: onlinebih@djaksport.com